KUPREV
primárně preventivní individuální program
________________________________________

• program je určen zejména pro děti od 4 let do zahájení povinné školní docházky

(vhodné pro děti po odkladu povinné školní docházky)

• pracovat s ním mohou psychologové nebo speciální pedagogové na poradnách nebo v ambulancích s platným osvědčením (po absolvování školení)
• lze ho využít plošně, a to i pro děti hůře mentálně vybavené
• je s úspěchem používán i u dětí dysfatických a autistických a samozřejmě i u dětí s LMD
• výjimečně ho můžeme použít i u starších dětí, a to až do 12-ti let věku
• program je zaměřen na orientaci dítěte ve světě
• těžiště je v domácí práci, pracuje rodič s dítětem
• je dobře využitelný u dětí z národnostně smíšených manželství
• s programem mohou pracovat psychologové nebo speciální pedagogové na pedagogicko – psychologických poradnách, SPC i speciálních školách po instruktážním školení
Výsledky
• dítě si upevňuje orientaci osobou, místem a časem, získává orientaci sociální a informační
• děti, které program absolvovaly, nemívají adaptační problémy po nástupu do školy

Vhodné: pokud jsou rodiče z České Lípy nebo jim nevadí dojíždění do PPP Česká Lípa

Podmínka: ochota pracovat s dítětem každý den

Cena: rodiče platí cenu pracovních materiálů, konzultací viz ceník služeb

Kontakt:
Mgr. Dana Horynová email: horynova@pppcl.cz

Začátek:  bude upřesněn po individuální dohodě s klienty (kapacitně omezený počet zájemců)