Pozvánka na schůzku výchovných poradců základních a speciálních škol

Určeno pro: výchovné poradce ZŠ a speciálních škol z Českolipska

Kdy: v pondělí, 15.4. 2019, od 8:00 

Kde: v SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. října 2707, 470 06 Česká Lípa

POZOR! Schůzka tentokrát proběhne formou návštěvy SOŠ Česká Lípa,

jejíž součástí je i Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro oblast služeb,

které bude slavnostně otevřeno na začátku dubna 2019.

Sraz: u vchodu do penzionu Lípa (28. října 2707) v 8:00.

Prohlídka bude trvat cca 2 hodiny (8:00 – 10:00).

Po té, může schůzka pokračovat v některé ze zasedacích místností školy (10:00 až 12:00).

Program:

1)   8:00                 Zahájení                                      (Mgr. Šimánková)

2)   8:00 – 10:00   Prohlídka školy a nově otevřeného Centra odborného vzdělávání Libereckého kraje

pro oblast služeb                                        (pracovníci SOŠ Česká Lípa)

3)  10:00                Odpovědi na otázky (diskuse) nad rámec prohlídky, zaměřeno na problémy z praxe

výchovných poradců                                     (Mgr. Šimánková)

 

Prosím výchovné poradce o zaslání dotazů, které by bylo vhodné zodpovědět, na adresu: simankova@pppcl.cz

Těším se na setkání.

 

V České Lípě 29.3.2019                      Mgr. Pavla Šimánková, ředitelka PPP