Českolipská burza škol 2016

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2016 proběhne již 20. ročník tradiční Českolipské burzy škol „Quo vadis“.

Pro veřejnost bude otevřena ve středu 2.11. od 9.30 do 17.00 hodin a ve čtvrtek 3.11. od 9.00 do 16.00 hodin. Místo konání se nemění – Burza škol 2016 bude probíhat v prostorách kavárny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště 28. října v České Lípě.

SOŠ a SOU 28. října je spolupořadatelem burzy, společně s Úřadem práce v České Lípě, Městem Česká Lípa a Pedagogicko-psychologickou poradnou Česká Lípa.

Je připraven doprovodný program, včetně semináře pro ředitele škol, s názvem „Uspět může každý“.

Seminář se uskuteční od 15.00 hodin. Zaměřen bude na oblasti: Trh práce a jeho změny, Volba povolání a její význam pro budoucí uplatnění a Práce jako životní priorita.

Kromě informací, které mohou zájemci o studium, jejich rodiče a pedagogové získat od zástupců samotných středních škol, bude možno přímo na burze konzultovat s pracovníky Úřadu práce a Pedagogicko-psychologické poradny.

Za realizační tým Burzy škol 2016
Mgr. Pavla Šimánková
ředitelka PPP Č. Lípa