Vážení rodiče,

rádi bychom pozvali Vaše děti na tradiční letní dětský tábor každoročně pořádaný Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech. Tábor se koná v krásném prostředí Českého ráje u rybníka v Drhlenách. Děti jsou ubytované v chatkách a starají se o ně spolu se zkušenými oddílovými vedoucími i pracovnice poradny v Semilech.

Další informace včetně programu, fotogalerie, představení týmu, který se bude o Vaše děti starat, a přihlášky na tábor naleznete na webových stránkách tábora: http://tabor.pppsemily.cz

Mgr. Věra Provazníková
ředitelka PPP Semily