Pokud váš potomek chodí do školky, je pravděpodobné, že na chyby v řeči vás upozorní paní učitelka (popř. pediatr na pravidelné lékařské prohlídce). Mateřská škola je celkově vhodným prostředím pro rozvoj řeči. Dítě se učí komunikovat s cizími lidmi a navazuje tak nové kontakty.

Navíc v mateřské škole zpravidla připravují vychovatelky poměrně velké množství her, které podporují zájem o komunikaci a také ji zlepšují.

Ale co když vaše dítko do školky nechodí? Jak odhadnout, že je čas vyhledat odbornou pomoc?

Přibližně do čtyř let nechte dítě být. Podporujte ho v komunikaci, ale neopravujte jeho chyby v artikulaci. Pokud ovšem ještě ve v pěti letech bude více hlásek vyslovovat špatně či bude-li jeho řeč huhňavá, neváhejte a vyhledejte logopeda. Čím dřív začnete s korekcí, tím dříve řečové vady zmizí.


Chce to mluvit, mluvit, mluvit…
Ovšem není správné si myslet, že začnete-li chodit s dítětem na logopedickou nápravu, je pro vás věc vyřešená. Ani od řečového odborníka nemůžete čekat zázraky! Korekce řeči je spíše dlouhodobější proces vyžadující vaší spolupráci.
Nestačí totiž to, že chodíte pravidelně k specialistovi, musíte s dítětem procvičovat mluvení i doma. Především s ním dělejte úkoly, které mu připraví logoped. Jsou to různá didaktická cvičení, básničky, zvuky na rozvoj mluvidel atd.
Dále lze už poradit jen jedno: Mluvit, mluvit, mluvit. Snažte se, aby dítě mělo ke komunikaci kladný vztah a aby nemluvilo jen s vámi, ale i ve společnosti méně známých lidí. Je dobré, aby si postupně zvykalo na to, že brzy půjde do školy, kde se od něj komunikace bude vyžadovat.

Do školy by už mělo vaše dítě nastupovat s dobrou výslovností a nemělo by komolit žádné hlásky.

Kontakty (klinický logoped v České Lípě):
Mgr. Lucie Vosálová, Purkyňova 1849 (poliklinika 5. patro), Česká Lípa tel.
PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D. , Jiráskova 657, 470 01  Česká Lípa tel. 487 874 169, 737 825 214