Vážená paní,

Vážený pane,

 

zvu Vás tímto na třetí schůzku výchovných poradců základních a speciálních škol Českolipska v kalendářním roce 2018. Koná se jednak na obvyklém místě na Úřadě práce v České Lípě, v ulici Paní Zdislavy 419, a to v pondělí 11.06.2018 od 8.00 hodin.

 

 

Program:

1)   8.00  Zahájení

 

2)   8.10 Aktuální informace z SVP Česká Lípa     (PhDr. Průchová)

 

3)   8.45  Aktuální informace IPS Úřadu práce    (Ing. Václavíková, p. Bartošová)

 

 

4)   9.15  Aktuální informace PPP Č. Lípa      (Mgr. Šimánková)

 

 

5)    9.30 Metodické okénko:       (Mgr. Šimánková, Mgr. Novotná)

 

Inkluze – sdílení informací, postupů, řešení. Konkrétně se zaměřením na:

pedagogickou intervenci, hodiny speciálně pedagogické péče a AP (změny od

3/2018 – „velký“ a „malý“ AP)

 

Sdílení informací ze školení:

  1. z oblasti reedukace SPU (Balharová, 17.3.2018)
  2. ze semináře o práci asistenta pedagoga (Mgr. Novotná, ZŠ Kamenický Šenov), k nahlédnutí metodické materiály

 

5)  Odpovědi na otázky (diskuse)

 

 

Těším se na setkání.

 

Mgr. Pavla Šimánková

ředitelka PPP