Okresní metodik prevence PPP

Mgr. Dana Horynová – speciální pedagog

Konzultační hodiny v pondělí od 13 – 15 hodin (po předchozí domluvě – nejlépe emailem horynova@pppcl.cz).

viz Kontakty: http://pppcl.cz/kontakty/

Plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Libereckém kraji.

https://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/6335/Plan-primarni-prevence-rizikoveho-chovani-deti-a-mladeze-v-Libereckem-kraji-na-obdobi-2019-2021.aspx

Závěrečná zpráva o projektu: „Bezpečné klima ve školách v Libereckém kraji“.

https://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/6340/ZAVERECNA-ZPRAVA-O-REALIZACI-PROJEKTU-BEZPECNE-KLIMA-VE-SKOLACH-V-LK.aspx