Jak poznám, že mi šikanují dítě a co mám dělat?

Ne všechny děti jsou ve škole šikanovány, ale potkat to může každé z nich. Vnímavý rodič si změny v chování dítěte vyvolané zkušeností se šikanou může všimnout jako první.

 

Doporučujeme všímat si zejména těchto projevů chování:

 • Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
 • Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.
 • Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
 • Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo).
 • Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach.
 • Ztráta chuti k jídlu.
 • Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.
 • Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
 • Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. „Nechte mě!“
 • Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
 • Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě.
 • Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
 • Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.
 • Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
 • Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.
 • Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma.
 • Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)
 • Dítě se vyhýbá docházce do školy.
 • Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

Jestliže pozorujete některé z výše uvedených příznaků, naslouchejte svému dítěti, projevte mu svou podporu a důvěru. Dohodněte se s ním na dalších krocích. Nedělejte nic bez jeho vědomí. Doporučujeme navštívit třídního učitele, ředitele školy.

Neříkejte svým dětem, aby to vrátily a bránily se. Nemají na to sílu a nic to neřeší.


Pro další rady můžete kontaktovat:


Linku bezpečí
116 111

Rodičovská linka (RL) tel: 840 111 234

 

RL je určena především pro rodiče, prarodiče a ostatní členy rodiny z celé ČR. Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ.

Služby poskytuje zásadně telefonicky. Pokud volající nechtějí sami, nemusí sdělovat žádné osobní údaje.

Hovory jsou účtovány z celé ČR jako místní hovor.


Pracovní doba:

Pondělí, středa, pátek od 13 do 16 hodin

Úterý a čtvrtek od 16 do 19 hodin

Nejčastější konzultované problémy bývají výchovné a rodinné. Především se jedná o problémech se školou, učením, záškoláctvím, agresivitou, lhaním, zneužívání návykových látek, trestnou činností, obětí šikany apod. Rovněž se jedná o dotazy jak postupovat v případě, že mají podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte ve svém okolí.

V případě zájmů poskytuje RL kontakty na příslušná odborná zařízení, kde lze své konkrétní problémy dále řešit.

Služby rodičovské linky zajišťuje pět konzultantů s vysokoškolským vzděláním (psycholog, sociální pracovník).