Program pro rozvoj pozornosti (individuální péče o klienta)

 • program je určen pro děti s LMD, ale i děti pomalé, neurotické, dyslektické
 • použití je vhodné i pro děti s hraničním intelektem
 • je vhodný pro děti mladšího školního věku – od 8 do 12 let
 • těžiště programu je v domácí práci, společně pracuje rodič s dítětem
 • program trvá 15 týdnů
 • pracuje se denně 15 až 20 minut
 • 1x za 14 dní kontrola a instruktáž u psychologa či speciálního pedagoga v PPP


Výsledky

 • zrychlení psychomotorického tempa
 • zklidnění křivky pozornosti
 • zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem
 • schopnost pravidelné práce
 • zlepšení citového vyladění a přístupu k práci
 • zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny
 • odbourání časového stresu při školní práci
 • celkové zlepšení výkonů

Vhodné: pokud jsou rodiče z České Lípy nebo jim nevadí dojíždění 1 x za 14 dní do PPP

Podmínka: ochota pracovat s dítětem každý den dle pokynů programu KUPOZ

Cena: rodiče platí cenu materiálů a konzultací dle ceníku služeb PPP

Kontakt:
Mgr. Dana Horynová, email: horynova@pppcl.cz

Začátek: počet zájemců je omezený (po předchozí dohodě), přesný termín bude upřesněn individuálně s jednotlivými klienty