První fáze péče o děti s odlišným mateřským jazykem:

 

 1. Spojit se s NPI Liberec a požádat je o finance na pozici adaptačního koordinátora – Mgr Lipenská,

  Mgr. Hana Lipenská
  metodik pro vzdělávání

  Masarykova 28
  460 01 Liberec

  GSM: +420 777 496 056

  Tel:    +420 482 360 511

  E-mail: hana.lipenska@npi.cz
  www.npi.cz

 2. Musíte 5 dnů po přijetí žáků do ZŠ.  Můžete se s nimi spojit i před přijetím – doporučujeme volat ihned.

 3. Je to 50 hodin rozložených do 4 týdnů. ZŠ si o finance žádají na krajském pracovišti NPI Liberec viz výše. Požadavkem je ukončené SŠ vzdělání s maturitou. Je to práce na DPP, pod NPI Liberec. Vychází  to na 2,5h denně, což odpovídá 3 vyučovacím hodinám denně.

 4. Je k tomu i metodika – https://cizinci.npi.cz/adaptacni-koordinatori/

Volejte hned, aktuálně na to ještě má NPI peníze. Ale ty se rychle vyčerpají.

Odkaz je na stránky NPI, kde je založena platforma, ve které najdete potřebné dokumenty, články, metodické materiály.

Ukrajina (npi.cz)

Sledujte také FB naší PPP – průběžné tam vkládáme informace, nejen k situaci na UK https://www.facebook.com/pppceskalipa

Dále doporučuji sledovat  stránky Kraje, EDULK:

https://edulk.cz/

Zde např.:

https://edulk.cz/management-skol/metodika/vzdelavani-ukrajinskych-deti-v-cr-metodika-msmt-n467686.htm

https://edulk.cz/tlumocnicke-a-prekladatelske-sluzby-n467679.htm

 

A také stránky Krajského úřadu, zde např.:

https://www.kraj-lbc.cz/konflikt-na-ukrajine

Příručka pro rodiče:

file:///C:/Users/Horynov%C3%A1/Desktop/Prirucka_rodice_cz.pdf

 

file:///C:/Users/Horynov%C3%A1/Desktop/Prirucka_rodice_ukr.pdf