Bednářová, J.: Diagnostika dítěte předškolního věku (Computer Press 2007)
Blumentrittová, Procházková: Už se těším do školy (Blug)
Janáčková, B.: Romským dětem – říkanky a pohádky (Pansofia, 1992)
Jančová, M.: Šimon, Toník jejich kamarádi ve školce (Portál, 1998)
Kropáčková, J.: Budeme mít prvňáčka (Portál, 2008)
Kutálková, D.: Jak připravit dítě do 1. třídy (Grada, 2005)
Motlová, M.: Adam půjde do školy (Knižní klub)
Mouric, Fr.: Romským dětem – písně (Pansofia, 1992)
Opravilová, E.: Než půjdeš do školy /4 knihy/ (Blug,)
Ovečková V.: Grafomotorická cvičení (Computer Press 2007)
Pišlová, Zd.: Brzy půjdou do školy (SPN, Praha 1998)
Rezková, Tumpachová: Škola před školou II. (PPP, 2004)
Veselá, D.: Abeceda předškoláčka (Junior, 2006)