Bednářová, J., Šmardová, M.: Co si tužky povídaly /grafomotor. cvičení – 4 – 6 let/ (Computer Press)
Bednářová, J.: Mezi námi pastelkami /grafomotorická cvičení – 3 – 5 let/ (Computer Press)
Bednářová, J.: Na návštěvě u malíře /grafomotorická cvičení – 5 – 7 let/ (Computer Press)
Bednářová, J.: Počítání boba Soba 1. / 3 – 5 let/ (Computer Press)
Bednářová, J.: Počítání boba Soba 2. / 4 – 6 let/ (Computer Press)
Bednářová, J.: Počítání boba Soba 3. / 5 – 7 let/ (Computer Press)
Bednářová, J.: S kamarády do školy – 1. a 2. díl (Computer Press)
Bukáčková, Procházková: Už se těším do školy – Pracovní sešit pro předškoláky (Blug)
Fábriová, L.: Rozvoj zrakového vnímání (PPP, Praha 1998)
Hoňková, I.: Hrajeme si celý rok (Rubico, 2005)
Kuběnová, O.: Moje krůčky k počítání
Krumphanzlová, V.: Zábavná cvičení, hlavolamy a bludiště
Michalová, Z.: Čáry máry I (Tobiáš, 1999)
Michalová, Z.: Čáry máry II (Tobiáš, 1999)
Michalová, Z.: Rozvoj početních představ I, II, III (Tobiáš, 2002)
Michalová, Z.: Shody a rozdíly (Tobiáš, 1998)
Mikulenková, H.: Tom a Mimy cviky – pracovní sešit k ČJ a lit. pro 1. roč. ZŠ (Prodos, 2000)
Pokorná, V.: Přemýšlej, vybírej, rozlišuj, srovnávej, sestavuj
Pokorná, V.: Porovnej, dokresli, spojuj, rozlišuj, skládej
Pokorná, V.: Předcházíme sklonům dítěte k dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii (Blug, 1995)
Schneider, L.: Učíme se s obrázky
Tatourová, M.: Velký rádce předškoláka
Sindelarová, B.: Předcházíme poruchám učení – Soubor cvičení pro děti předškolním roce a v 1. tř. (Portál, 2000)
Vargová, T.: Další Hráškovy nejoblíbenější úkoly pro předškoláky (Rubico, 2006)


Různí autoři:
Šimonovy pracovní listy (Portál)

 1. Celkový rozvoj
 2. Rozvoj pozornosti
 3. Uvolňovací cviky
 4. Rozvoj myšlení a řeči
 5. Grafomotorická cvičení
 6. Logopedická cvičení
 7. Logopedická cvičení
 8. Rozvoj logického myšlení
 9. Grafomotorika a kreslení
 10. Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání
 11. Grafomotorická cvičení
 12. Vvvv
 13. Vvvvv
 14. Vvvvv
 15. Rozvoj sluchového vnímání, rozlišování hlásek, slabik a slov