Doporučená literatura k problematice sociálně patologických jevů
Hajný, M.: O rodičích, dětech a drogách
Hoppe, S., Hoppe, H., Krabel, J.: Sociálně psychologické hry pro dospívající
Matoušek, O., Kroftová A.: Mládež a delikvence
Nešpor, K., Czémy, L., Pernicová, H.: Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách
Nešpor, K., Czémy, L.: Alkohol, drogy a vaše děti
Nešpor, K.: Vaše děti a návykové látky
Nešpor, K., Czémy, L., Pernicová, H.: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí – časná a krátká intervence
Rotgers, F.: Léčba drogových závislostí
Říčan, P.: S Romy žít budeme – jde o to jak
Šišková, T.: Výchova k toleranci a proti rasismu