Zkvalitnění péče o nadané žáky v rámci projektu NAKAP LK I

– diagnostická a metodická podpora pedagogů, doporučení materiálů a aktivit,

– individuální spolupráce na požádání školy, vhodné nastavení IVP a rozvoj