KUPREV

Primárně preventivní individuální program je určen zejména pro děti od 4 let do zahájení povinné školní docházky (vhodné pro děti po odkladu povinné školní docházky)

Popis:

 • pracovat s ním mohou psychologové nebo speciální pedagogové na poradnách nebo v ambulancích s platným osvědčením (po absolvování školení)
 • lze ho využít plošně, a to i pro děti hůře mentálně vybavené
 • je s úspěchem používán i u dětí dysfatických a autistických a samozřejmě i u dětí s LMD
 • výjimečně ho můžeme použít i u starších dětí, a to až do 12-ti let věku
 • program je zaměřen na orientaci dítěte ve světě
 • těžiště je v domácí práci, pracuje rodič s dítětem
 • je dobře využitelný u dětí z národnostně smíšených manželství
 • s programem mohou pracovat psychologové nebo speciální pedagogové na pedagogicko – psychologických poradnách, SPC i speciálních školách po instruktážním školení

Výsledky:

 • dítě si upevňuje orientaci osobou, místem a časem, získává orientaci sociální a informační
 • děti, které program absolvovaly, nemívají adaptační problémy po nástupu do školy

Vhodné: pokud jsou rodiče z České Lípy nebo jim nevadí dojíždění do PPP Česká Lípa

Podmínka: ochota pracovat s dítětem každý den

Cena: rodiče platí cenu pracovních materiálů, konzultací viz ceník služeb

Kontakt: Mgr. Dana Horynová email: horynova@pppcl.cz

Začátek: bude upřesněn po individuální dohodě s klienty (kapacitně omezený počet zájemců)

KUPOZ

Program pro rozvoj pozornosti (individuální péče o klienta)

Popis:

 • program je určen pro děti s LMD, ale i děti pomalé, neurotické, dyslektické
 • použití je vhodné i pro děti s hraničním intelektem
 • je vhodný pro děti mladšího školního věku – od 8 do 12 let
 • těžiště programu je v domácí práci, společně pracuje rodič s dítětem
 • program trvá 15 týdnů
 • pracuje se denně 15 až 20 minut
 • 1x za 14 dní kontrola a instruktáž u psychologa či speciálního pedagoga v PPP


Výsledky

 • zrychlení psychomotorického tempa
 • zklidnění křivky pozornosti
 • zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem
 • schopnost pravidelné práce
 • zlepšení citového vyladění a přístupu k práci
 • zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny
 • odbourání časového stresu při školní práci
 • celkové zlepšení výkonů

Vhodné: pokud jsou rodiče z České Lípy nebo jim nevadí dojíždění 1 x za 14 dní do PPP

Podmínka: ochota pracovat s dítětem každý den dle pokynů programu KUPOZ

Cena: rodiče platí cenu materiálů a konzultací dle ceníku služeb PPP

Kontakt: Mgr. Dana Horynová, email: horynova@pppcl.cz

Začátek: počet zájemců je omezený (po předchozí dohodě), přesný termín bude upřesněn individuálně s jednotlivými klienty