Objednat se lze buď telefonicky u sociální pracovnice zajišťující první kontakt na telefonních číslech:

Mobilní telefon (sociální pracovnice):
728 541 505, 778 499 169

Telefon do podatelny (ústředny), zde je poté možnost přepojení na konkrétního pracovníka:
487 522 179, 487 521 673

nebo osobně v poradně.

Objednat se přes SMS nelze!

Popřípadě emailem na adrese: poradna@pppcl.cz, kam zákonný zástupce  zašle vyplněnou žádost viz Žádost o vyšetření v PPP Česká Lípa , která poté slouží jako podklad pro pozvání na naše pracoviště. Je nutné žádost podepsat a poté naskenovanou zaslat – k přijetí žádosti je nutný vlastnoruční podpis zákonného zástupce. Prosíme v případě jiného příjmení rodičů toto uvést do žádosti, děkujeme.

V případě, že jde o vyšetření dítěte z mateřské školy, může jeho zákonný zástupce požádat mateřskou školu o vyplnění dotazníku, stáhnout dotazník viz Dotazník-MŠ

Klienti jsou zváni do poradny jen na žádost zákonného zástupce, s výjimkou klientů nad 18 let věku, kteří se mohou na poradnu obracet sami.

Konkrétní termín vyšetření je klientům sdělen telefonicky nebo SMS zprávou (prosíme o potvrzení termínu zpět) s dostatečným časovým předstihem.

Informace o vyšetření

  • Doba, kterou stráví klienti v poradně se liší podle řešené problematiky. Komplexní psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření trvá zhruba dvě hodiny a provádí se pouze v dopoledních hodinách. Kontrolní vyšetření pak bývá zpravidla kratší. Dochází-li klienti do poradny za účelem následné psychologické nebo speciálně pedagogické péče, jde o návštěvy většinou hodinové.
  • Konkrétní průběh a obsah vyšetření je vždy dohodnut v úvodním rozhovoru s odborným pracovníkem.