Pozvánka na schůzku výchovných poradců středních  škol a učilišť

Vážená paní,

Vážený pane,

zvu Vás tímto na první schůzku výchovných poradců  středních škol a učilišť v kalendářním roce 2020. Koná se jako již tradičně na Úřadě práce v České Lípě, v ulici Paní Zdislavy 419, a to v pondělí 19.10.2020 od 8°° . Schůzka proběhne i tentokrát v přízemí ÚP, v prostorách IPS.

Prosím, abyste si pro jistotu zarezervovali i termín 9.11.2020, také od 8:00. To pro případ, že by bylo prodlouženo krizové opatření vlády ČR, které má platit od 5. října 2020 do 18. října 2020. Pokud by toto opatření bylo platné i 19.10.2020, porada VP SŠ by se nekonala a byla by přesunuta na náhradní termín. Tedy na 9.11.2020.

 

Děkuji za pochopení.

 

 

Program:   

  • 8:00 Zahájení                                                                (Mgr. Šimánková)
  • 8:10 Informace Úřadu práce (p. Ludvíková, p. Čáslavová) 
  • 8:35 Informace SVP Česká Lípa                                                                       (PhDr. Průchová)                                                                                               
  • 9:00 Informace PPP Česká Lípa                      (Mgr. Šimánková)
  • Postup v nastavení PO pro nového žáka školy, který měl Doporučení vystaveno pro ZŠ
  • Vyhodnocení IVP za školní rok 2019/2020 – pokud máte žáka s doporučením, vystaveným PPP Č. Lípa, kde bylo kromě podpůrného opatření/stupně nastaveno i IVP (bývá na SŠ ojediněle, většinou je doporučení nastaveno bez IVP) pro školní rok 2019/2020, můžete ho k vyhodnocení přinést na poradu a vyhodnocení uděláme na místě)
  • Metodické konzultace k vystavení IVP (IVP pro školní rok 2020/2021)
  • Posudky PUP MZ pro jaro 2021 – postup, dva druhy hodnocení SŠ (který z nich vyplnit pro posudek k MZ)
  • Informace k připomínkování novely Vyhlášky 27/2016 – jaké změny mohou nastat
  • Diskuse

 Pokud máte nějaké dotazy, které by bylo vhodné zodpovědět, zašlete mi je, prosím, na adresu: simankova@pppcl.cz

              

 

                                                                            Těším se na společné setkání.

           

                                  

                                                  Mgr. Pavla Šimánková

                                                                                                                                ředitelka PPP

                                                                                                             

V České Lípě 2.10.2020