Pozvánka na schůzku výchovných poradců základních a speciálních škol

Vážená paní,

Vážený pane,

zvu Vás tímto na třetí schůzku výchovných poradců základních a speciálních škol Českolipska v kalendářním roce 2020.

Koná se tentokrát koná v aule Střední zdravotnické školy a Střední odborné školy, Česká Lípa, příspěvkové organizace (28. října 2707, Česká Lípa, 470 06) a to v pondělí 2.11.2020 od 8.00 hodin.

Sraz v recepci Penzionu Lípa v 7:55. Nejpozději v 8:00 budeme od recepce společně přecházet k aule. Kdo přijde později, bude se muset v budově školy zorientovat sám.

Některým z Vás jsem avizovala poradu na 12.10.2020. Tento termín jsme však museli zrušit z důvodu přijetí krizového opatření vlády české republiky, platného ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. Tímto opatřením se mj. zakazují akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb. Sice s výjimkou výkonu povolání, čímž porada VP ZŠ vlastně je, ale shodli jsme se, že bude lepší poradu zrealizovat v době, kdy toto opatření již nebude platit.

 

 

Program:

 

1)  8:55  Sraz u recepce Penzionu Lípa  + přesun do auly

 

2)  8:15  Zahájení porady VP                                                              

 

3)  8:10  Aktuální informace IPS Úřadu práce    (p. Čáslavová, p. Charvátová)

              

4)  8:30  Aktuální informace SVP Česká Lípa         (PhDr. Průchová)

 

5)  9:00  Aktuální informace PPP Č. Lípa: organizace školního roku 2020/2021 + informace k  připomínkování novely Vyhlášky 27/2016 a možnost dopadu případných změn do výuky

                                                                                                                                        (Mgr. Šimánková)

 

6) 9:30  Prezentace Střední zdravotnické školy                                             

Mgr. Hana Kubátová Ortová,                                                                             ředitelka školy

7) 10:15 Odpovědi na otázky (diskuse)

 

Pořadí a délka jednotlivých příspěvků se může, dle aktuální situace, v den schůzky upravit. Prostory pro schůzku jsou zamluveny do 12:00.

 

Pokud máte nějaké dotazy, které by bylo vhodné zodpovědět, zašlete je na adresu: simankova@pppcl.cz

                                                                                                       

                                                                       Těším se na setkání.

                                                              

          

Česká Lípa 2.10.2020                                                                       

Mgr. Pavla Šimánková

ředitelka PPP