Vážení výchovní poradci ze základních a středních škol.

Vzhledem k současné situaci v ČR (nouzová opatření v souvislosti s COVID-19 v ČR) jsme se rozhodli zrušit všechny porady výchovných poradců, včetně naplánovaných náhradních termínů.

Konat se tedy nebude porada VP SŠ dne 19.10.2020, a to ani v náhradním termínu 2.11.2020.

A zrušena bude i porada VP ZŠ, naplánovaná na 2.11.2020.

Pevně věřím a doufám, že se vše po novém roce zklidní a že se sejdeme v lednu nebo v únoru 2020. Termíny jsme zatím nestanovili, ozveme se Vám včas, po novém roce.

Provoz naší organizace zatím není ze strany MŠMT ani zřizovatele omezen. Probíhají všechna objednaná vyšetření. Můžete k nim žáky a jejich rodiče posílat – především v případě končící platnosti doporučení. Přijímáme i nové žádosti. Můžete tedy navrhovat vyšetření i žákům, kteří mají výukové problémy, které se mohou při distanční výuce více projevovat. Ať se již jedná o žáky, které již v PPP vedeme nebo o žáky, kteří u nás zatím na vyšetření nebyli. Můžete se na nás samozřejmě obracet i vy – aktuální situace není lehká, budeme se Vám snažit co nejlépe pomoct. Případné metodické rady, které by z těchto dotazů a konzultací vznikly, budeme všem VP rozesílat.

Info pro VP SŠ – máme již k dispozici nový tiskopis pro posudky k maturitě. Studenty si začneme zvát od začátku listopadu.

Info pro VP ZŠ a pro ředitele malotřídních škol – provádíme i testování v rámci návrhů na dodatečný odklad školní docházky.

Ten je možné zrealizovat do 31.1.2021. Je to v kompetenci škol. Ale pokud byste chtěli pro toto rozhodnutí znát náš názor, doporučte rodičům vyšetření v PPP.

Mgr. Pavla Šimánková

     ředitelka PPP