Odměny

 • budují správné chování
 • co dítě jako odměnu přijímá
 1. úsměv
 2. souhlasné gesto
 3. pohlazení (dotyk)
 4. pochování, pomazlení (delší tělesný dotyk)
 5. verbalizace pochvaly (i poděkování)
 6. společná hra s dítětem
 7. výlet, kino, ZOO
 8. koupení drobnosti pro radost (hračka, sladkost)
 9. koupení vytoužené hračky, zvířete
 10. nákladné věci, akce (kolo, brusle,…., Disneyland, delfinárium…)


Tresty

 • nastavují špatné chování
 • co dítě jako trest prožívá
 • trestá pouze ten, kdo má dítě rád
 • netrestáme, pokud za danou věc dítě nemůže
 • trestat hned po činu, ale ne v afektu (až po jeho odeznění)
 1. zamračení
 2. nesouhlasné gesto
 3. domluva, výstraha, varování
 4. výtka (verbalizace) = „vynadání“
 5. zákaz televize, počítače
 6. „protislužba“ + posílit pochvalou
 7. neprovozování oblíbené činnosti
 8. odebrání oblíbené hračky (jen na určitou dobu!)
 9. „zatřepání“ dítětem
 10. tělesný trest, výprask