Další služby

Domů 9 O poradně 9 Další služby

KUPREV

Primárně preventivní individuální program je určen zejména pro děti od 4 let do zahájení povinné školní docházky (vhodné pro děti po odkladu povinné školní docházky)

Popis:

 • program poskytuje dítěti orientaci ve světě a prevenci před případným vznikem adaptačních problémů po nástupu do školy.
 • lze ho využít plošně, je s úspěchem používán i u dětí dysfatických a autistických a samozřejmě i u dětí s mentálním deficitem a organickým poškozením mozku (dříve LMD)
 • je dobře využitelný u dětí z národnostně smíšených manželství
 • výjimečně ho můžeme použít i u starších dětí, a to až do 12-ti let věku
 • těžiště je v domácí práci, pracuje rodič s dítětem
 • s programem mohou pracovat psychologové nebo speciální pedagogové na pedagogicko – psychologických poradnách, SPC i speciálních školách po instruktážním školení

Výsledky:

 • dítě si upevňuje orientaci osobou, místem a časem, získává orientaci sociální a informační
 • děti, které program absolvovaly, nemívají adaptační problémy po nástupu do školy

Vhodné: pokud jsou rodiče z České Lípy nebo jim nevadí dojíždění do PPP Česká Lípa

Podmínka: ochota pracovat s dítětem každý den

Cena: rodiče platí cenu pracovních materiálů, konzultací – celkem 2.150,-Kč v  ceně je:

 • spotřební materiál pro rodiče a děti = 200,-Kč
 • pracovní sešit KUPREV = 400,- Kč
 • cena 1 konzultace v rozsahu 30 minut = 150,- Kč   (18 konzultací = 1. 350,- Kč)

Kontakt: Mgr. Dana Horynová email: horynova@pppcl.cz

Začátek: bude upřesněn po individuální dohodě s klienty (kapacitně omezený počet zájemců)

 

KUPOZ

Program pro rozvoj pozornosti a soustředění (individuální péče o klienta) je určený dětem od 8 do 12 let. Program nejen zlepšuje soustředění a pozornost, ale i psychomotorické tempo, zrakové i sluchové vnímání a komunikační dovednosti. Dále napomáhá k odbourání časového stresu a tím k celkovému zlepšení školní práce.

Popis:

 • program je určen pro děti s organickými poškozeními mozku (dříve LMD, dnes často pod pojem ADHD/ADD), ale i děti pomalé, neurotické, dyslektické
 • použití je vhodné i pro děti s hraničním intelektem
 • je vhodný pro děti mladšího školního věku – od 8 do 12 let
 • těžiště programu je v domácí práci, společně pracuje rodič s dítětem
 • program trvá 15 týdnů
 • pracuje se denně 15 až 20 minut
 • 1x za 14 dní kontrola a instruktáž u psychologa či speciálního pedagoga v PPP


Výsledky

 • zrychlení psychomotorického tempa
 • zklidnění křivky pozornosti
 • zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem
 • schopnost pravidelné práce
 • zlepšení citového vyladění a přístupu k práci
 • zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny
 • odbourání časového stresu při školní práci
 • celkové zlepšení výkonů

Vhodné: pokud jsou rodiče z České Lípy nebo jim nevadí dojíždění 1 x za 14 dní do PPP

Podmínka: ochota pracovat s dítětem každý den dle pokynů programu KUPOZ

Cena: rodiče platí cenu materiálů a konzultací

Program KUPOZ  (základní verze 8 lekcí) – celkem 2. 300 Kč v  ceně je:

 • spotřební materiál pro rodiče a děti = 200,-Kč
 • pracovní sešit KUPOZ = 420,- Kč
 • cena 1 konzultace v rozsahu 60 minut = 150,- Kč   (8 konzultací = 1. 200,- Kč)

Program KUPOZ  (rozšiřující – dodatek 4 lekce) – celkem 900,- Kč v  ceně je:

 • spotřební materiál pro rodiče a děti (v ceně základní verze)
 • pracovní sešit KUPOZ = 100,- Kč
 • cena 1 konzultace v rozsahu 60 minut = 150,- Kč   (4 konzultace = 600,- Kč)

Kontakt: Mgr. Dana Horynová, email: horynova@pppcl.cz

Začátek: počet zájemců je omezený (po předchozí dohodě), přesný termín bude upřesněn individuálně s jednotlivými klienty

 

Ceník nadstandardní péče v PPP Česká Lípa

Nabídka nadstandardní péče navazuje na hlavní účel a předmět činnosti PPP Česká Lípa a slouží pro rozvoj hlavní činnosti PPP Česká Lípa, pokud zřizovatel nerozhodne jinak.

Nabídka je určena:

 • pro děti, předškolního věku, se zaměřením na rozvoj jejich aktuálních schopností, jejichž vývoj není aktuálně posouzen jako nerovnoměrný, které nemají obtíže s adaptací a které nejsou dlouhodobě vedeny
 • pro žáky a studenty, se zaměřením na rozvoj jejich schopností, jejichž aktuální stav nevyžaduje potřebu podpůrných opatření ve vzdělávání, a jejichž problémy, zejména ve smyslu specifických vývojových poruch učení a chování, nevyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči.

Program pro předškoláky (popř. ml. školní věk) HYPO –  celkem 1. 900,- Kč v ceně je:

 • spotřební materiál pro rodiče a děti (tzv. pracovní listy, pastelky, fólie, tužky) = 200,- Kč
 • cena 1 konzultace v rozsahu 60 minut – 90 minut =150,- Kč (10 konzultací = 1. 500,- Kč)

Program HYPO je zaměřen na posílení pozornosti a tzv. percepčních dovedností (zrakové a sluchové vnímání). Cílem programu je prevence případné budoucí školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou na ně v prvním ročníku základní školy kladeny.

Logopedie (základní program na 6 měsíců) – celkem 1.600,- Kč v ceně je:

 • spotřební materiál pro děti (tzv. pracovní listy, metodické materiály) = 200,- Kč
 • cena 1 konzultace v rozsahu 60 minut = 150,- Kč   (2 konzultace = 300,- Kč)
 • cena 1 konzultace v rozsahu 30 minut = 75,- Kč   (12 konzultací = 900,- Kč)

Tato nabídka navazuje na hlavní předmět a účel činnosti PPP, který není, na rozdíl od SPC pro vady řeči, zaměřen na poskytování služby žákům s narušenou komunikační schopností.

Speciálně pedagogické vyšetření mladistvých a dospělých, kteří nemají statut žáka nebo studenta (na vlastní žádost, např. před přijímacím řízením)

 • Speciálně pedagogické vyšetření – celkem 700,- Kč v ceně je:
  • spotřební materiál = 200,- Kč
  • cena 1 konzultace v rozsahu 60 minut = 150,- Kč   (2 konzultace = 300,- Kč)
 • Vypracování zprávy ve 2 vyhotoveních – celkem 350,- Kč v ceně je:
  • spotřební materiál = 100,- Kč
  • cena zpracování (1h) = 150,- Kč

Nabídka platí pro žadatele o poskytnutí poradenské služby, kteří se nemohou stát klienty PPP, protože nejsou aktuálně zařazeni do vzdělávacího systému.

Psychologické vyšetření mladistvých a dospělých, kteří nemají statut žáka nebo studenta (na vlastní žádost, např. před přijímacím řízením)

 • Psychologické vyšetření – celkem 700,- Kč v ceně je:
  • spotřební materiál = 200,- Kč
  • cena 1 konzultace v rozsahu 60 minut = 150,- Kč   (2 konzultace = 300,- Kč)
 • Vypracování zprávy ve 2 vyhotoveních – celkem 350,- Kč v ceně je:
  • spotřební materiál = 100,- Kč
  • cena zpracování (1h) = 150,- Kč

Nabídka platí pro žadatele o poskytnutí poradenské služby, kteří se nemohou stát klienty PPP, protože nejsou aktuálně zařazeni do vzdělávacího systému.