Pracovníci

Domů 9 O poradně 9 Pracovníci

Ředitelka:

Mgr. Pavla Šimánková (speciální pedagog), e-mail: simankova@pppcl.cz

Zástupkyně ředitelky:

PhDr. Jitka Eva Prokešová (psycholog), e-mail: prokesova@pppcl.cz

Sociální pracovnice:

Bc. Kamila Bečvářová, e-mail: becvarova@pppcl.cz,  telefon: 728 541 505
Bc. Eva Hůrová, e-mail: hurova@pppcl.cz, telefon:  778 499 169

Administrativní pracovnice:

Jitka Venclová, e-mail: venclova@pppcl.cz 
Bc. Lucie Korvasová, e-mail: korvasova@pppcl.cz

Ekonom:

Petr Hofman, e-mail: hofman@pppcl.cz

Odborní pracovníci pracoviště Česká Lípa:

Mgr. Kateřina Neradová (psycholog), e-mail: neradova@pppcl.cz
Mgr. Daniela Nitschová (psycholog), e-mail: nitschova@pppcl.cz 
Mgr. Radka Hronová (psycholog),  e-mail: hronova@pppcl.cz
Mgr. Dana Horynová (speciální pedagog, koordinátor péče o děti s odlišným mateřským jazykem, okresní metodik prevence), e-mail: horynova@pppcl.cz
Mgr. Eva Noháčová (speciální pedagog), e-mail: nohacova@pppcl.cz 
Mgr. Vladimír Formánek (speciální pedagog), e-mail: formanek@pppcl.cz
Mgr. Marie Řípová (speciální pedagog/logoped), e-mail: ripova@pppcl.cz 
Mgr. Marie Kašparová (metodik prevence, práce s nadanými), e-mail: kasparova@pppcl.cz 

Odborní pracovníci pracoviště Nový Bor:

PhDr. Jitka Eva Prokešová (zástupce ředitelky, psycholog), e-mail: prokesova@pppcl.cz 
Mgr. Iva Konrádová (speciální pedagog/logoped), e-mail: konradova@pppcl.cz