Pro metodiky prevence

Domů 9 Materiály 9 Pro metodiky prevence

Okresní metodik prevence PPP je Mgr. Dana Horynová – speciální pedagog

Konzultační hodiny v pondělí od 13 – 15 hodin (po předchozí domluvě – nejlépe emailem horynova@pppcl.cz).

Plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Libereckém kraji.

Závěrečná zpráva o projektu: „Bezpečné klima ve školách v Libereckém kraji“.