Jak se objednat

Domů 9 Vyšetření 9 Jak se objednat

Objednání preferujeme emailem na adrese: poradna@pppcl.cz, kam zákonný zástupce  zašle vyplněnou žádost viz Žádost o vyšetření v PPP Česká Lípa , která poté slouží jako podklad pro pozvání na naše pracoviště. Je nutné žádost podepsat a poté naskenovanou zaslat – k přijetí žádosti je nutný vlastnoruční podpis zákonného zástupce. Prosíme v případě jiného příjmení rodičů toto uvést do žádosti, děkujeme.

Vhodné je, pokud zákonný zástupce zároveň s objednáním požádá školu o vyplnění příslušného dotazníku dle typu školy:

 Dotazník-MŠ;     

Dotazník pro učitele o žákovi ZŠ

Dotazník o žákovi SŠ;             Dotazník k úpravě maturitní zkoušky

Popřípadě se lze objednat  telefonicky u sociální pracovnice zajišťující první kontakt na telefonních číslech:

Mobilní telefon (sociální pracovnice):
728 541 505, 778 499 169

Telefon do podatelny (ústředny), zde je poté možnost přepojení na konkrétního pracovníka:
487 522 179, 487 521 673

nebo osobně v poradně.

Objednat se přes SMS ani přes kontaktní formulář nelze!

Klienti jsou zváni do poradny jen na žádost zákonného zástupce, s výjimkou klientů nad 18 let věku, kteří se mohou na poradnu obracet sami.

Konkrétní termín vyšetření je klientům sdělen telefonicky nebo SMS zprávou (prosíme o potvrzení termínu zpět) s dostatečným časovým předstihem.