JAKÉ JSOU DŮVODY PROČ PŘIJÍT VČAS:

  • Včasným příchodem poskytnete svému dítěti (ale i sobě) možnost „rozkoukat“ se v novém prostředí. Přispějete tak k tomu, aby se u nás cítilo bezpečně a dobře spolupracovalo.
  • Vzhledem k velkému počtu návštěv v naší poradně se může stát, že zde budete i několik minut čekat.
  • Psychologové a speciální pedagogové si každé setkání pečlivě plánují. Podle povahy problému a věku dítěte také určují předpokládanou délku vyšetření tak, aby proběhlo co nejsmysluplněji. Pozdní příchod pro Vás může znamenat nutnost návštěvy v náhradním termínu (na který budete možná opět i několik týdnů čekat).

ČEKÁ NÁS NÁVŠTĚVA PORADNY – ZNAMENÁ TO, ŽE JSME JAKO RODIČE SELHALI? Dobrý rodič dokáže rozpoznat a přijmout hranice svých možností. Pokud vyčerpá svá vlastní řešení určité situace, začne pro své dítě hledat další (co možná nejlepší) pomoc. Už jen Vaše návštěva těchto stránek znamená, že pro své dítě usilovně hledáte pomoc. Ostatně – v podobné situaci (jakou možná právě teď řešíte) se velmi pravděpodobně nachází i řada dalších dobrých a milujících rodičů. Protože i dobří a milující rodiče si občas nevědí rady a potřebují pomoci… BUDE PSYCHOLOG POSUZOVAT, ZDA JSME DOBŘÍ NEBO ŠPATNÍ RODIČE? Návštěva poradny není zkouškou z rodičovství, do poradny nejdete „skládat účty“. A to ani v případě, že přicházíte s výchovnými obtížemi dítěte. Psycholog nemá za úkol soudit Vaše rodičovské postoje a rozhodnutí, nebude Vás kritizovat. Možná Vás požádá o vysvětlení, co Vás k určitému rozhodnutí nebo chování vedlo. Může Vám poskytnout zpětnou vazbu – tedy poukázat na možnou souvislost mezi Vaším chováním a chováním či prožíváním Vašeho dítěte. Pomůže Vám rozpoznat zdroje potíží Vašeho dítěte, podpoří Vás v hledání dalších (někdy méně zřejmých, méně obvyklých nebo třebas jen pozapomenutých) řešení situace. Rozhodnutí, zda některé z těchto řešení uskutečníte, nechá plně ve Vašich rukou. Případně Vám doporučí jiné odborné pracoviště či odborného lékaře a předá Vám kontakty. JAK ZACHÁZÍ ODBORNÍK S DŮVĚRNÝMI INFORMACEMI? Psycholog si od Vás vyžádá informace, které dle jeho vědomí a svědomí mohou souviset s řešenou „zakázkou“ (neptá se tedy ze zvědavosti). Některé z těchto informací mohou mít pro Vás osobní až intimní charakter, a je tedy pochopitelné, že se Vám obtížně sdělují. Zároveň však mohou být velmi důležité pro pochopení Vaší situace a pro hledání řešení. Je jen na Vašem rozhodnutí, zda na určitou otázku odpovíte či nikoliv. Součástí etického kodexu psychologa (speciálního pedagoga, sociální pracovnice) je také zacházení s osobními a důvěrnými údaji. Třetí osobě (škole, dalšímu odborníkovi mimo PPP….) budou informace Vámi sdělené (stejně jako výsledky vyšetření) poskytnuty jen na základě Vašeho souhlasu a dle paltných právních předpisů. Viz Poučení o ochraně osobních údajů