Ceník nadstandardní péče v PPP Česká Lípa

Nabídka nadstandardní péče navazuje na hlavní účel a předmět činnosti PPP Česká Lípa a slouží pro rozvoj hlavní činnosti PPP Česká Lípa, pokud zřizovatel nerozhodne jinak.

Nabídka je určena:

  • pro děti, předškolního věku, se zaměřením na rozvoj jejich aktuálních schopností, jejichž vývoj není aktuálně posouzen jako nerovnoměrný, které nemají obtíže s adaptací a které nejsou dlouhodobě vedeny
  • pro žáky a studenty, se zaměřením na rozvoj jejich schopností, jejichž aktuální stav nevyžaduje potřebu podpůrných opatření ve vzdělávání, a jejichž problémy, zejména ve smyslu specifických vývojových poruch učení a chování, nevyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči.

Program pro předškoláky (popř. ml. školní věk) HYPO –  celkem 1. 900,- Kč v ceně je:

* spotřební materiál pro rodiče a děti (tzv. pracovní listy, pastelky, fólie, tužky) = 200,- Kč

* cena 1 konzultace v rozsahu 60 minut – 90 minut =150,- Kč (10 konzultací = 1. 500,- Kč)

 

Program HYPO je zaměřen na posílení pozornosti a tzv. percepčních dovedností (zrakové a sluchové vnímání). Cílem programu je prevence případné budoucí školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou na ně v prvním ročníku základní školy kladeny.

 

Program pro předškolákyKUPREV – celkem 2.150,-Kč v  ceně je:

* spotřební materiál pro rodiče a děti = 200,-Kč

* pracovní sešit KUPREV = 400,- Kč

* cena 1 konzultace v rozsahu 30 minut = 150,- Kč   (18 konzultací = 1. 350,- Kč)

 

Primárně preventivní program KUPREV je určen pro děti od 4 do cca 8 let. Program poskytuje dítěti orientaci ve světě a prevenci před případným vznikem adaptačních problémů po nástupu do školy.

 

Program KUPOZ  (základní verze 8 lekcí) – celkem 2. 300 Kč v  ceně je:

* spotřební materiál pro rodiče a děti = 200,-Kč

* pracovní sešit KUPOZ = 420,- Kč

* cena 1 konzultace v rozsahu 60 minut = 150,- Kč   (8 konzultací = 1. 200,- Kč)

 

Program KUPOZ  (rozšiřující – dodatek 4 lekce) – celkem 900,- Kč v  ceně je:

* spotřební materiál pro rodiče a děti (v ceně základní verze)

* pracovní sešit KUPOZ = 100,- Kč

* cena 1 konzultace v rozsahu 60 minut = 150,- Kč   (4 konzultace = 600,- Kč)

 

Program pro rozvoj pozornosti a soustředění KUPOZ je určený dětem od 8 do 12 let. Program nejen zlepšuje soustředění a pozornost, ale i psychomotorické tempo, zrakové i sluchové vnímání a komunikační dovednosti. Dále napomáhá k odbourání časového stresu a tím k celkovému zlepšení školní práce.

 

 

Logopedie (základní program na 6 měsíců) – celkem 1.600,- Kč v ceně je:

* spotřební materiál pro děti (tzv. pracovní listy, metodické materiály) = 200,- Kč

* cena 1 konzultace v rozsahu 60 minut = 150,- Kč   (2 konzultace = 300,- Kč)

* cena 1 konzultace v rozsahu 30 minut = 75,- Kč   (12 konzultací = 900,- Kč)

 

Tato nabídka navazuje na hlavní předmět a účel činnosti PPP, který není, na rozdíl od SPC pro vady řeči, zaměřen na poskytování služby žákům s narušenou komunikační schopností.

 

Speciálně pedagogické vyšetření mladistvých a dospělých, kteří nemají statut žáka nebo studenta (na vlastní žádost, např. před přijímacím řízením)

 

  • Speciálně pedagogické vyšetření – celkem 700,- Kč v ceně je:

* spotřební materiál = 200,- Kč

* cena 1 konzultace v rozsahu 60 minut = 150,- Kč   (2 konzultace = 300,- Kč)

 

  • Vypracování zprávy ve 2 vyhotoveních – celkem 350,- Kč v ceně je:

* spotřební materiál = 100,- Kč

* cena zpracování (1h) = 150,- Kč

 

Nabídka platí pro žadatele o poskytnutí poradenské služby, kteří se nemohou stát klienty PPP, protože nejsou aktuálně zařazeni do vzdělávacího systému.

 

Psychologické vyšetření mladistvých a dospělých, kteří nemají statut žáka nebo studenta (na vlastní žádost, např. před přijímacím řízením)

 

  • Psychologické vyšetření – celkem 700,- Kč v ceně je:

* spotřební materiál = 200,- Kč

* cena 1 konzultace v rozsahu 60 minut = 150,- Kč   (2 konzultace = 300,- Kč)

 

  • Vypracování zprávy ve 2 vyhotoveních – celkem 350,- Kč v ceně je:

* spotřební materiál = 100,- Kč

* cena zpracování (1h) = 150,- Kč

 

Nabídka platí pro žadatele o poskytnutí poradenské služby, kteří se nemohou stát klienty PPP, protože nejsou aktuálně zařazeni do vzdělávacího systému.

 

 

Mgr. Pavla Šimánková

ředitelka PPP Česká Lípa