Vítáme Vás na našich stránkách. Věříme, že zde naleznete všechny důležité informace, v případě potřeby nás prosím neváhejte kontaktovat.

Aktuální informace naleznete v oddíle http://pppcl.cz/o-poradne/informace/

Pedagogicko-psychologická poradna v České Lípě je školské poradenské zařízení zřizované Libereckým krajem a zařazené do sítě škol a školských zařízení. Jeho činnost je upravena Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláván ve znění pozdějších předpisů, včetně novely 178/2016 Sb. a vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů, včetně novely 197/2016 Sb.

Poskytujeme bezplatné pedagogicko – psychologické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením v okrese Česká Lípa. Více podrobností se dozvíte v rubrice Služby (Poskytované služby PPP). viz http://pppcl.cz/sluzby/poskytovane-sluzby-ppp/

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV: Pedagogicko – psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace

SÍDLO: Havlíčkova 443, Česká Lípa, 470 01

IČO: 70948801

DATOVÁ SCHRÁNKAejgk657

IZO: 102577064

 

TELEFON: 487 522 179 (776 691 819)

MOBIL: 728 541 505,   778 499 169,   778 499 158

E-mail: poradna@pppcl.cz

 

PRACOVIŠTĚ ČESKÁ LÍPA: přízemí Domova mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa, 470 01

PRACOVIŠTĚ NOVÝ BOR: 4. patro Domova mládeže, Nemocniční 635, Nový Bor, 47301

 

ZŘIZOVATEL:

Liberecký kraj

Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80, Liberec 2

Právní forma: kraj

IČO: 70891508

 

S osobními údaji dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců je nakládáno dle platných právních předpisů. Více v rubrice O poradně (O nás) a viz http://pppcl.cz/upload/Pou%C4%8Den%C3%AD-o-zpracov%C3%A1n%C3%AD-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF-PPPCL.pdf .

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Otto Kult

Kontaktní údaje:   otto.kult@kraj-lbc.cz  nebo tel. +420 485 226 403

 

PROVOZNÍ DOBA

 

PO       8:00 – 15:30 hodin

ÚT       8:00 – 15:30 hodin

ST       8:00 – 15:30 hodin

ČT       8:00 – 15:30 hodin

PA       8:00 – 15:30  hodin (provoz pouze pro objednané klienty)

 

Vyšetření a konzultace: pouze pro objednané klienty

Objednávky: PO až ČT 8:00 – 15.00

Vyzvedávání zpráv: po zaslání SMS na telefon klienta