Odměny a tresty

Domů 9 Materiály 9 Pro rodiče 9 Odměny a tresty

Odměny
budují správné chování
co dítě jako odměnu přijímá

 1. úsměv
 2. souhlasné gesto
 3. pohlazení (dotyk)
 4. pochování, pomazlení (delší tělesný dotyk)
 5. verbalizace pochvaly (i poděkování)
 6. společná hra s dítětem
 7. výlet, kino, ZOO
 8. koupení drobnosti pro radost (hračka, sladkost)
 9. koupení vytoužené hračky, zvířete
 10. nákladné věci, akce (kolo, brusle,…., Disneyland, delfinárium…)

Tresty
nastavují špatné chování
co dítě jako trest prožívá
trestá pouze ten, kdo má dítě rád
netrestáme, pokud za danou věc dítě nemůže
trestat hned po činu, ale ne v afektu (až po jeho odeznění)

 1. zamračení
 2. nesouhlasné gesto
 3. domluva, výstraha, varování
 4. výtka (verbalizace) = „vynadání“
 5. zákaz televize, počítače
 6. „protislužba“ + posílit pochvalou
 7. neprovozování oblíbené činnosti
 8. odebrání oblíbené hračky (jen na určitou dobu!)
 9. „zatřepání“ dítětem
 10. tělesný trest, výprask