Nový dotazník pro učitele o žákovi

autor: | 13. září 2023

Milé kolegyně a kolegové pedagogové, aktualizovali jsme dotazník o žákovi, který nám zasíláte k vyšetření žáka. Prosím používejte tento nový dotazník – ke stažení v Materiálech pro školy. Ideální je, pokud dotazník máme kompletně vyplněný k dispozici pár dní před vyšetřením. Děkujeme za spolupráci