Upozorňujeme letošní maturanty, kteří jsou dlouhodobě vedení v PPP, že posudek k maturitě se vydává do 30.11.2022.
Pokud chtějí posudek vystavit, musí se již objednat ke kontrolnímu vyšetření.